استان های بوشهر و آذربایجان غربی

800.jpg

در ادامه پویش #هرهفته_الف_ب_ايران و با حضور رئيس جمهوري و وزير نيرو؛
8 پروژه صنعت آب و برق در استان‌هاي آذربايجان غربي و بوشهر به بهره‌برداري مي‌رسد
8 پروژه صنعت آب و برق در ششمين هفته از پويش #هرهفته_الف_ب_ايران روز پنجشنبه با حضور رئيس جمهوري و وزير نيرو در استان‌هاي آذربايجان غربي و بوشهر به صورت ویدئوکنفرانس به بهره‌برداري مي‌رسد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، اين پروژه‌ها با سرمايه‌گذاري كل 2630 ميليارد تومان از محل منابع دولتي و خصوصي شامل سد اشنويه (چپرآباد) در استان آذربايجان غربي و هفت پروژه ديگر اعم از واحد شماره يك بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي عسلويه، افزایش ظرفیت پست 400 کیلوولت پارس عسلويه، توسعه، اصلاح و بهینه‌سازی پروژه‌های شبکه توزیع نیروی برق استان بوشهر، افزایش ظرفیت پست 230 بوشهر1، افزایش ظرفیت پست 230 کیلوولت گناوه، افزایش ظرفیت پست صنعت بوشهر در شهرك صنعتي استان و توسعه پست 400 کیلوولت پارس عسلويه است.
از مجموع سرمايه‌گذاري‌ صورت گرفته براي اين پروژه‌ها، 2240 ميليارد تومان براي ساخت واحد شماره يك بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي عسلويه توسط بخش خصوصي و مابقي از محل منابع دولتي براي هفت پروژه ديگر هزينه شده و این طرح‌ها در مجموع براي 5252 نفر اشتغالزايي داشته است.
سد اشنويه (چپرآباد) از نوع خاكي با هسته رسي است كه با 244 ميليارد تومان اعتبار دولتي با اشتغالزايي براي 800 نفر به طور مستقيم و دو هزار نفر ديگر به طور غير مستقيم احداث شده است؛ اين سد مخزني به حجم كل 46 ميليون متر مكعب دارد.
اين سد براي مصارف شرب، كشاورزي و زيست محيطي با هدف تامين آب کشاورزان پایاب رودخانه «كاني‌رش» به ميزان 1053 هكتار اجرا شده است.
واحد شماره يك بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي عسلويه نيز با ظرفيت 160 مگاوات براي 800 نفر به صورت مستقيم و 1500 نفر ديگر به صورت غير مستقيم فرصت اشتغال ايجاد خواهد كرد.
در بخش فوق توزیع و انتقال برق، عمليات افزایش ظرفیت پست 400 کیلوولت پارس عسلويه با 48 ميليارد تومان اعتبار دولتي براي 10 نفر به طور مستقيم اشتغالزايي دارد. اين پروژه شامل یک دستگاه ترانس 500 مگاولت آمپر 400 کیلوولت است که به صورت سه دستگاه ترانس تک فاز توسط شرکت ایران ترانسفو زنجان طراحي شده است.
افزایش ظرفیت پست 230 کیلوولت بوشهر یک و پست 230 کیلوولت گناوه، پست صنعت بوشهر و توسعه پست 400 کیلوولت پارس در مجموع به ارزش 66 میلیارد تومان از دیگر پروژه‌های بخش فوق توزیع در هفته ششم پویش #هرهفته_الف_ب_ايران خواهد بود.
در بخش توزیع نیروی برق، عمليات توسعه، اصلاح و بهینه‌سازی پروژه‌های شبکه توزیع استان بوشهر با 32 ميليارد تومان اعتبار دولتي و ظرفيت اشتغال 37 نفر به صورت مستقيم شامل 118 کیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف و 83 دستگاه پست فشار متوسط هوایی و زمینی افتتاح خواهد شد.

https://news.moe.gov.ir/News-List/54023
قطار پویش #هرهفته_الف_ب_ایران در ایستگاه ششم؛

بهره‌برداری از ۸ پروژه صنعت آب و برق با حضور رییس جمهور و وزیر نیرو در آذربایجان غربی و بوشهر/ سرمایه‌گذاری 2630 ميليارد تومان برای پروژ‌ه‌ها

قطار پویش #هرهفته_الف_ب_ايران روز پنجشنبه در استان‌های بوشهر و آذربایجان غربی توقف دارد؛ هشت پروژه صنعت آب و برق امروز با حضور رئيس جمهوري و وزير نیرو به صورت ویدئو کنفرانسی به بهره‌برداري مي‌رسد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، اين پروژه‌ها با سرمايه‌گذاري كل 2630 ميليارد تومان از محل منابع دولتي و خصوصي شامل سد اشنويه (چپرآباد) در استان آذربايجان غربي و هفت پروژه ديگر اعم از واحد شماره يك بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي عسلويه، افزایش ظرفیت پست 400 کیلوولت پارس عسلويه، توسعه، اصلاح و بهینه‌سازی پروژه‌های شبکه توزیع نیروی برق استان بوشهر، افزایش ظرفیت پست 230 بوشهر1، افزایش ظرفیت پست 230 کیلوولت گناوه، افزایش ظرفیت پست صنعت بوشهر در شهرك صنعتي استان و توسعه پست 400 کیلوولت پارس عسلويه است.
از مجموع سرمايه‌گذاري‌ صورت گرفته براي اين پروژه‌ها، 2240 ميليارد تومان براي ساخت واحد شماره يك بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي عسلويه توسط بخش خصوصي و مابقي از محل منابع دولتي براي هفت پروژه ديگر هزينه شده و این طرح‌ها در مجموع براي 5252 نفر اشتغالزايي داشته است.
سد اشنويه (چپرآباد) از نوع خاكي با هسته رسي است كه با 244 ميليارد تومان اعتبار دولتي با اشتغالزايي براي 800 نفر به طور مستقيم و دو هزار نفر ديگر به طور غير مستقيم احداث شده است؛ اين سد مخزني به حجم كل 46 ميليون متر مكعب دارد.
اين سد براي مصارف شرب، كشاورزي و زيست محيطي با هدف تامين آب کشاورزان پایاب رودخانه «كاني‌رش» به ميزان 1053 هكتار اجرا شده است.
واحد شماره يك بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي عسلويه نيز با ظرفيت 160 مگاوات براي 800 نفر به صورت مستقيم و 1500 نفر ديگر به صورت غيرمستقيم فرصت اشتغال ايجاد خواهد كرد.
در بخش فوق توزیع و انتقال برق، عمليات افزایش ظرفیت پست 400 کیلوولت پارس عسلويه با 48 ميليارد تومان اعتبار دولتي براي 10 نفر به طور مستقيم اشتغالزايي دارد. اين پروژه شامل یک دستگاه ترانس 500 مگاولت آمپر 400 کیلوولت است که به صورت سه دستگاه ترانس تک فاز توسط شرکت ایران ترانسفو زنجان طراحي شده است.
افزایش ظرفیت پست 230 کیلوولت بوشهر یک و پست 230 کیلوولت گناوه، پست صنعت بوشهر و توسعه پست 400 کیلوولت پارس در مجموع به ارزش 66 میلیارد تومان از دیگر پروژه‌های بخش فوق توزیع در هفته ششم پویش #هرهفتهالفب_ايران خواهد بود.
در بخش توزیع نیروی برق، عمليات توسعه، اصلاح و بهینه‌سازی پروژه‌های شبکه توزیع استان بوشهر با 32 ميليارد تومان اعتبار دولتي و ظرفيت اشتغال 37 نفر به صورت مستقيم شامل 118 کیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف و 83 دستگاه پست فشار متوسط هوایی و زمینی افتتاح خواهد شد.

https://news.moe.gov.ir/News-List/54029

در ششمین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران؛

واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه افتتاح شد

واحد اول بخار نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه به ظرفیت 160 مگاوات در ششمین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران به صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس‌جمهور و وزیر نیرو افتتاح شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، "محسن طرزطلب" مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی با تاکید بر اینکه این پروژه با سرمایه‌گذاری دو هزار و 240 میلیارد تومانی به بهره‌برداری خواهد رسید، ادامه داد: بیش از 70 درصد تجهیزات پروژه توسط سازندگان داخلی ساخته شده است.
وی با اشاره به اینکه در زمان ساخت پروژه دو هزار و 300 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار بوده‌اند، گفت: افزایش راندمان نیروگاه به حدود 50 درصد، تامین برق پایدار شبکه سراسری، کاهش آلاینده‌های زیست محیطی، افزایش راندمان تولید برق و صرفه‌جویی سالانه 846 میلیون مترمکعب در مصرف سوخت‌های فسیلی از جمله ویژگی‌های مهم این پروژه است.
طرزطلب با تاکید بر اینکه سوخت اصلی این نیروگاه گاز و سوخت پشتیبان آن گازوئیل است، ادامه داد: در دوره احداث بیش از 150 شرکت پیمانکار، تامین کننده و سازنده همکاری داشته‌اند. سرمایه‌گذار این پروژه شرکت تولید برق عسلویه مپنا و پیمانکار آن کنسرسیوم گروه مپنا، شرکت توسعه یک و شرکت توسعه دو است.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی ظرفیت کل نیروگاه عسلویه را یک هزار و 452 مگاوات برشمرد و گفت: این نیروگاه شامل شش واحد گاز و سه واحد بخار است که راندمان بخش گاز نیروگاه 30.9 درصد و راندمان کل نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه 44.9 درصد خواهد بود.
گفتنی است: این نیروگاه در کیلومتر 25 جاده عسلویه به پارسیان استان بوشهر واقع شده است.

https://news.moe.gov.ir/News-List/54016
با حضور رییس جمهوری و وزیر نیرو؛

۶ پروژه‌ افزایش ظرفیت، توسعه و بهینه‌سازی پست‌های برق استان بوشهر به بهره‌برداری رسید

۶ پروژه‌ افزایش ظرفیت، توسعه و بهینه‌سازی پست‌های برق استان بوشهر امروز پنجشنبه در ششمین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران با حضور رییس جمهور و وزیر نیرو به صورت ویدئو کنفرانسی به بهره‌برداری رسید.

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، این پروژه‌ها شامل افزایش ظرفیت پست 400 کیلوولت پارس عسلويه، توسعه، اصلاح و بهینه‌سازی پروژه‌های شبکه توزیع نیروی برق استان بوشهر، افزایش ظرفیت پست 230 بوشهر1، افزایش ظرفیت پست 230 کیلوولت گناوه، افزایش ظرفیت پست صنعت بوشهر در شهرك صنعتي استان و توسعه پست 400 کیلوولت پارس عسلويه است.
در بخش فوق توزیع و انتقال برق، عمليات افزایش ظرفیت پست 400 کیلوولت پارس عسلويه با 48 ميليارد تومان اعتبار دولتي براي 10 نفر به طور مستقيم اشتغالزايي دارد.
 اين پروژه شامل یک دستگاه ترانس 500 مگاولت آمپر 400 کیلوولت است که به صورت سه دستگاه ترانس تک فاز توسط شرکت ایران ترانسفو زنجان طراحي شده است.
افزایش ظرفیت پست 230 کیلوولت بوشهر یک و پست 230 کیلوولت گناوه، پست صنعت بوشهر و توسعه پست 400 کیلوولت پارس در مجموع به ارزش 66 میلیارد تومان دیگر پروژه‌های بخش فوق توزیع است که به مدار بهره‌برداری آمد.
همچنین در بخش توزیع نیروی برق، عمليات توسعه، اصلاح و بهینه‌سازی پروژه‌های شبکه توزیع استان بوشهر با 32 ميليارد تومان اعتبار دولتي و ظرفيت اشتغال 37 نفر به صورت مستقيم شامل 118 کیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف و 83 دستگاه پست فشار متوسط هوایی و زمینی افتتاح شد.

https://news.moe.gov.ir/News-List/54030
در ششمین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران با حضور رییس جمهور و وزیر نیرو؛

سد "اشنویه" در آذربایجان غربی به بهره‌برداری رسید

سد اشنویه(چپرآباد) در آیینی به صورت ویدئو کنفرانسی و در ششمین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران با حضور رییس جمهور و وزیر نیرو به بهره‌برداری رسید.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، این سد با ظرفیت 46 ميليون متر مكعب از نوع خاكي با هسته رسي است كه با 244 ميليارد تومان اعتبار دولتي با اشتغالزايي براي 800 نفر به طور مستقيم و دو هزار نفر ديگر به طور غيرمستقيم احداث شده است.
سد اشنویه براي مصارف شرب، كشاورزي و زيست محيطي با هدف تامين آب کشاورزان پایاب رودخانه «كاني‌رش» به ميزان 1053 هكتار اجرا شده است.
این سد امکان تامین آب شرب شهرهای اشنویه، نالوس، نقده و محمدیار به میزان ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار متر مکعب را خواهد داشت و آب مورد نیاز اراضی کشاورزی منطقه به میزان یک هزار و یکصد هکتار را نیز تامین می‌کند.
با بهره‌برداری از سد اشنویه میزان برداشت از رودخانه "گدار" کاهش یافته و امکان تامین 237 میلیون متر مکعب آب از طریق این رودخانه به دریاچه ارومیه نیز فراهم می‌شود.
 سد اشنویه در 10 کیلومتری شهرستان اشنویه احداث شده که طول و عرض تاج آن به ترتیب 488 و 10 متر است.
 در عملیات ساخت این سد بیش از یک میلیون و 890 هزار مترمکعب خاکبرداری و سنگ‌برداری و همچنین بیش از یک هزار تن آرماتوربندی، 23 هزار متر مکعب بتن ریزی و 115 کیلومتر حفاری و تزریق انجام شده است.

https://news.moe.gov.ir/News-List/54031
وزیر نیرو در آیین بهره‌برداری از واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه:

۱۸ واحد نیروگاهی در کشور امسال وارد مدار می‌شود/ ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری سالانه صنعت برق کشور در دولت تدبیر و امید

وزیر نیرو گفت: 18 واحد نیروگاهی امسال در چارچوب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران با ظرفیت بیش از سه هزار مگاوات وارد مدار بهره‌برداری می‌شود.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، "رضا اردکانیان" روز پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از واحد شماره یک بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه که به صورت ویدئو کنفرانسی با حضور رییس جمهوری و در چارچوب ششمین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران صورت گرفت، با اشاره به بهره‌برداری از سه واحد نیروگاهی در شهرهای پرند، خرم‌آباد و عسلویه از زمان شروع پویش امسال در ماه اردیبهشت تاکنون افزود: در این سال‌ها (دولت تدبیر و امید) هر سال 40 هزار میلیارد تومان در صنعت برق کشور از منابع دولتی و خصوصی سرمایه گذاری شده است.
وی با بیان این که دستاوردهای ما علاوه بر افزایش ظرفیت نصب شده، در بخش کاهش تلفات نیز چشمگیر است، گفت: سال گذشته موفق شدیم تلفات شبکه توزیع برق کشور را تک رقمی کرده و برای نخستین بار در تاریخ صنعت برق کشور به 9. 76 درصد رسید. 
اردکانیان افزود: این در حالی است که نسبت به سال ماقبل آن فقط توانستیم هفت دهم درصد تلفات را کاهش دهیم که معادل 500 میلیون متر مکعب صرفه جویی در گاز مصرفی نیروگاه‌ها، کاهش انتشار حدود یک میلیون تن دی اکسید کربن در هوای کشور و صرفه‌جویی 240 میلیون یورو در احداث نیروگاه جدید بود و چنانچه کاهش پیدا نمی‌کرد نیاز به ظرفیت نصب شده بیشتری داشتیم.

https://news.moe.gov.ir/News-List/54034
رییس جمهوری در آیین افتتاح طرح‌های آب و برق بوشهر و آذربایجان غربی:

افتتاح ١٨ واحد نیروگاهی و ٩ سد تا پایان سال دلگرم کننده است/ مردم در مصرف آب و برق ما را یاری کنند

رییس جمهوری گفت: افتتاح ١٨ واحد نیروگاهی و ٩ سد تا پایان سال دلگرم کننده است اما مردم باید در مصرف آب و برق ما را یاری کنند تا از تابستان عبور کنیم.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون) به نقل از ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» روز پنجشنبه (١۵ خرداد) در ششمین هفته پویش #هرهفته_الف_ب_ایران و در چهارچوب کاروان «هر پنجشنبه، افتتاح طرح های زیربنایی در کشور»، در آیین بهره برداری از طرح های نیروگاهی، در استان های آذربایجان غربی و بوشهر که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، گفت: باید در تابستان و در شرایط گرما مصرف را کنترل کنیم.
وی افزود: فعالیت اقتصادی ایران و همه کشورها امروز با مشکلات فراوانی در بخش اقتصاد مواجه شده، هنوز همه کسب و کارها یعنی مهدکودک ها، سالن های اجتماعات، مدارس و دانشگاه های هنوز به صورت صددرصد فعال نیستند و در اماکن متبرکه هم بازگشایی محدود بوده است.
روحانی گفت:  ما هم با مشکلات فراوانی در بخش اقتصاد مواجه هستیم اما مردم به خوبی ما را یاری کردند و دست همدیگر را در این روزهای سخت گرفتند.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه یکی از مسائل بسیار مهم برای ما به ویژه در شرایط کرونا موضوع آب و برق است، گفت: در شرایط کنونی اگر برق یک شهرستان قطع شود، بیمارستان دچار مشکل می‌شود و عزیزانی که در بیمارستان بستری هستند با شرایط سخت امسال مشکل خواهند داشت یا مردمی که در خانه خود را ایزوله کرده اند و یا در حال زندگی هستند نیازمند به برق هستند. همچنین دلیل دستورالعمل های بهداشتی ارائه شده از سوی دولت که مردم باید چندین بار بتوانند دست خود را به خوبی شست و شو دهند.  بنابراین امسال این شرایط خاصی در زمینه آب و برق داریم و نباید اجازه دهیم برق قطع شود.
وی ادامه داد: من خوشحالم افتتاح های خوشحال کننده برای همه مردم داریم. تا پایان امسال ۱۸ واحد نیروگاهی افتتاح خواهد شد این دلگرم کننده است. امروز هم واحد نیروگاهی با توان  ۱۶۰ مگاوات در عسلویه بوشهر افتتاح شد که  ۲۲۴۰ میلیارد تومان هزینه برای آن شده است.

https://news.moe.gov.ir/News-List/54035
مديرعامل توانير در بوشهر:

هيچ محدوديتي براي تامين برق متقاضيان وجود ندارد

مديرعامل توانير در عسلويه گفت: امروز يك واحد نيروگاهي و 6 طرح انتقال فوق توزيع و صدها كيلومتر خطوط انتقال و توزيع برق در استان بوشهر به بهره برداري رسید.
به گزارش پاون، محمدحسن متولي زاده كه  براي شركت در افتتاح ويدئو كنفرانس طرح هاي برق رساني  به استان بوشهر سفر كرده است، گفت: بيش از دو هزار و 400 ميليارد تومان براي اجراي اين طرح ها در آستانه فصل گرما در استان بوشهر سرمايه گذاري شده است.
متولي زاده افزود: اين طرح ها به همت متخصصان،  پيمانكاران و مشاوران ايراني انجام شده و بيش از 95 درصد تجهيزات ايراني است.
مديرعامل توانير گفت: با اجراي اين طرح سطح خدمات به مشتركان در استان بوشهر افزايش مي يابد در سال جهش توليد براي تامين برق متقاضيان جديد به ويژه در بخش هاي  كشاورزي، صنعت و معدن محدوديتي نداريم تا تامين برق اين واحدهاي توليدي مينه ساز رشد استان باشد.
وي افزود: با وجود گرماي هوا و انرژي خيز بودن استان بوشهر اما؛  مردم استان بوشهر الگوي مصرف را رعايت مي كنند. 96 درصد مردم الگوي مصرف رعايت مي كنند و 23 درصد مشتركان هم در تابستان ضمن رعايت الگو مصرف روند مصرف را كاهش داده اند و مشمول پاداش خوش مصرفي شده اند.
مديرعامل توانير همچنين با اشاره به ظرفيت هاي ايجاد در استان بوشهر اظهار داشت: متقاضيان اشتراك برق و سرمايه گذاراني كه قصد سرمايه گذاري در استان را دارند، بايت تامين برق نبايد نگراني داشته باشند چرا كه هيچ محدوديتي براي تامين برق متقاضيان جديد وجود ندارد. 

https://news.moe.gov.ir/News-List/54032
وزیر نیرو در آیین بهره‌برداری از سد اشنویه:

احیای دریاچه ارومیه از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت تدبیر و امید بود/ تاکنون 6 میلیارد و یکصد میلیون متر مکعب آب سدها برای دریاچه ارومیه رهاسازی شده است

وزیر نیرو با بیان این که موضوع احیای دریاچه ارومیه از اصلی‌ترین و اولین‌های سیاست‌ها و برنامه‌های دولت تدبیر و امید بود، از رهاسازی ۶ میلیارد و یکصد میلیون متر مکعب آب سدها به این منظور تاکنون خبر داد.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، "رضا اردکانیان" روز پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از سد اشنویه(چپرآباد) که در چارچوب ششمین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران و به صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهوری صورت گرفت، اظهار داشت: 26 راهکار توسط کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه در نظر گرفته شد؛ از جمله این راهکارها، انتقال آب از سازه‌های در دست احداث بود و تاکنون 6 میلیارد و یکصد میلیون متر مکعب رهاسازی از سدها برای این دریاچه صورت گرفته و این رقم افزایش هم خواهد یافت. 
وی افزود: امروز تراز دریاچه ارومیه، 1271 متر و 88 سانتی‌متر است که نسبت به سال 94 که سال شروع اقدام‌ها بوده، یک متر و 32 سانتی‌متر افزایش پیدا کرده و حجم فعلی آب دریاچه 5 میلیارد و 250 میلیون متر مکعب و سطح فعلی آب افزون بر 3240 کیلومتر مربع است.
اردکانیان گفت: سد اشنویه در استان آذربایجان غربی چهل و دومین سد به بهره‌برداری رسیده در دولت تدبیر و امید است و تا نیمه سال آینده این رقم به ۵۸ افزایش پیدا خواهد کرد.
وی افزود: به این معنا که دولت تدبیر و امید به محضر ملت گزارش خواهد داد که در پایان دوره هشت ساله در کمتر از هر دو ماه، یک سد مخزنی ملی به بهره‌برداری رسیده است. 
وی این رکورد را بسیار دلگرم‌کننده‌ خواند و افزود: امیدواریم افتتاح این سد که بیش از نیمی از  آب تنظیمی آن برای کمک به احیای دریاچه ارومیه است و همچنین مصارف شرب و بهداشت منطقه و حق‌آبه‌برهای کشاورزی هم از آب این سد تامین می‌شود بر هموطنان مرزنشین ما گوارا و مبارک باشد.

https://news.moe.gov.ir/News-List/54036
معاون آب و آبفای وزیر نیرو در آیین بهره‌برداری از سد اشنویه:

تاکنون ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب برای دریاچه ارومیه رهاسازی شده است/ تعریف چهار ماموریت برای سد اشنویه

معاون آب و آبفای وزیر نیرو از رهاسازی حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب برای احیای دریاچه ارومیه خبر داد.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، "قاسم تقی‌زاده خامسی" روز پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از سد اشنویه(چپرآباد) آذربایجان غربی که در چارچوب ششمین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران و با حضور رییس جمهور و وزیر نیرو صورت گرفت، اظهار داشت:  این سد، از نوع خاکی با هسته رسی با طول تاج حدود ۴۸۸ متر و مخزن حدود ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار متر مکعب است که می‌تواند ۷۰ میلیون متر مکعب آب را تنظیم کند.
وی اضافه کرد: این سد، آب را از رودخانه‌های "کانی‌رش" و "گدار" و سرریز سد "سیلوه"  از طریق کانال بیش از 22 کیلومتر "جلدیان" هدایت می‌کند.
تقی‌زاده خامسی خاطرنشان کرد: چهار ماموریت برای سد اشنویه (چپرآباد) تعریف شده است؛ این سد، آب آشامیدنی مردم اشنویه،  نقده، محمدیار و نالوس را با 12.5 میلیون متر مکعب تامین می‌کند.
وی افزود: این سد، همچنین باید 6 میلیون متر مکعب آب را برای تامین آب ۱۰۵۰ هکتار اراضی کشاورزی که قبلا از اینجا حق‌آبه داشتند، تامین کند.
تقی‌زاده خامسی، تامین حق‌آبه زیست محیطی رودخانه کانی‌رش و تامین 44 میلیون متر مکعب برای احیای دریاچه ارومیه را دیگر ماموریت‌های این سد عنوان کرد.
وی گفت: با این که استان آذربایجان غربی بارندگی نسبتا کمتری با وجود افزایش ۱۰ درصدی نسبت به متوسط داشته، نسبت به تعهد تامین ۷۰۰ میلیون متر مکعب برای احیای دریاچه ارومیه تا کنون دو برابر تامین کرده و علاوه بر این از رژیم رودخانه‌ها مانند زرینه‌رود و سیمینه رود در مجموع حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب برای دریاچه ارومیه رهاسازی شده است.

https://news.moe.gov.ir/News-List/54037